CvT15-04 | Vader initieert gesprekken zoons en pedagoog vanwege zorgen over ontwikkeling zoons, zonder dat moeder op de hoogte is. Vader gebruikt verslag in juridische procedure

29-9-2016   |   College van Toezicht

De ex-man van klaagster heeft een aantal gespreken geïnitieerd tussen zijn zoons en de pedagoog omdat hij zich zorgen maakte over de ontwikkeling van zijn zoons. De pedagoog heeft onderzoek gedaan en een verslag opgesteld. Klaagster was hiervan niet op de hoogte. Beide ouders hadden het gezag en co-ouderschap. Het College overweegt dat de pedagoog zich had moeten vergewissen van de grote impact die haar onderzoeksverslag kon hebben. De ex-man bracht het verslag in in een juridische procedure ter beëindiging van het co-ouderschap van hem en klaagster. De pedagoog heeft in deze gevoelige context niet prudent en niet vanuit een meervoudige partijdigheid gehandeld. Bovendien heeft de pedagoog zich in de klachtprocedure bij het College niet toetsbaar opgesteld en geringe bereidheid getoond om aan de klachtprocedure mee te werken. Hangende de klachtprocedure heeft de pedagoog haar lidmaatschap van de NVO opgezegd.