CvB16-03 | Contact met vader, de advocaat van de vader, Veilig Thuis en de nieuwe hulpverlener zonder toestemming van moeder

27-3-2017   |   College van Beroep

De pedagoog gaat in beroep tegen de beslissing van het CvT dat zonder toestemming informatie is verstrekt aan derden en tegen de beslissing dat het een behandelplan ontbreekt, ook na verzoek daar om. Het CvB oordeelt dat de pedagoog geen toestemming nodig had van klaagster om contact te hebben met Veilig Thuis. Ook de huisarts en de nieuwe hulpverlener zijn door haar benaderd. Bij deze personen bestond geen rechtstreekste betrokkenheid en hier was wel toestemming van klaagster vereist. Er was sprake van een conflict van plichten en het CvB vindt het navolgbaar dat zij de conclusie heeft getrokken dat zwijgen aan haar kant schade aan het kind zou kunnen berokkenen. Ook acht het CvB het navolgbaar dat de pedagoog klaagster achteraf niet heeft geïnformeerd. Ten aanzien van het behandelplan oordeelt het CvB dat de pedagoog uit eigen beweging en vanuit haar eigen professionaliteit een behandeltraject moet starten met een vastgestelde opdracht en behandelplan.