Tuchtrecht

De NVO vindt het van groot belang dat u zich als pedagoog bij het beroepsmatig handelen laat leiden door de beroepscode. Om de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te bewaken en te verbeteren, moet dit handelen getoetst kunnen worden. Het tuchtrecht maakt u bewust van uw eigen verantwoordelijkheid en helpt de kwaliteit van de beroepsgroep te ontwikkelen en te verbeteren.

De NVO heeft hiervoor twee tuchtrechtelijke instanties, het College van Toezicht en het College van Beroep. Zij hebben beide een onafhankelijke positie binnen de vereniging.

NVO Tuchtcolleges en Corona
Gedurende de huidige corona-crisis gaan het College van Toezicht en het College van Beroep door met de behandeling van klachten. Nieuwe klachten kunnen gewoon worden ingediend bij het College van Toezicht. Wél is het zo, dat de hoorzittingen van het College zoveel als mogelijk digitaal plaatsvinden. Als een hoorzitting live wordt gehouden, is de ruimte corona-proof ingericht. Partijen die dit betreft ontvangen hierover persoonlijk bericht.