De NVO komt naar u toe! 'De NVO-beroepscode: weten en wegen?'


Tussen 2009 en 2017 zijn er al meerdere regionale bijeenkomsten georganiseerd met en voor de leden over de geactualiseerde beroepscode en over wat die betekent voor uw dagelijkse beroepspraktijk. Deze avonden zijn goed bezocht en zeer goed ontvangen.

Inhoud
Op deze informatie- en discussieavonden zullen verschillende sprekers u meenemen aan de hand van verschillende casussen zodat u zich de beroepscode goed eigen kunt maken. De positie van beide gezaghebbende ouders, de afweging bij een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim, wettelijke meldrechten, het blokkeringsrecht en het stappenplan ‘wat te doen bij vragen/dilemma’s, lastige keuzes’ komen daarbij aan bod. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van casuïstiek.

Programma
18.00 uur    Inloop met broodjes
18.30 uur    Start bijeenkomst
19.30 uur    Korte pauze
20.30 uur    Einde bijeenkomst

Deelname is gratis. Er is beperkt plaats, introducés zijn welkom, leden hebben voorrang. Inschrijven op volgorde van binnenkomst (40 personen is het maximum). Accreditatie is toegekend.

Data voor 2018:
26 maart 2018 Beroepscode Eindhoven
28 mei 2018 Beroepscode Zwolle
17 september 2018 Beroepscode Rotterdam
12 november 2018 Beroepscode Utrecht

Voor aanmelden: klik hier

Meer informatie? Neem contact op met Ingeborg van Impelen