De NVO komt naar u toe! 'De NVO-beroepscode: houvast of handicap?'


In 2008 is de nieuwe beroepscode van de NVO door de ledenvergadering vastgesteld na een reeks overlegronden. Tussen 2009 en 2015 zijn er al 24 regionale bijeenkomsten georganiseerd met en voor de leden over de geactualiseerde beroepscode en over wat die betekent voor uw dagelijkse beroepspraktijk. Deze avonden zijn goed bezocht en zeer goed ontvangen.

Nieuwe bijeenkomsten in 2015:
Maandagavond 16 november in Rotterdam (Engels Conference Center, naast Centraal Station).

Inhoud:
Op deze informatie- en discussieavonden zal mr. Diana Visser, medewerker juridische en beroepsethische zaken van de NVO en ambtelijk secretaris van het College van Toezicht, diverse thema's uit de Beroepscode toelichten: ouderlijk gezag, leeftijdscriteria WGBO en (dubbele) toestemming; cliëntgegevens, gegevensverkeer, privacy en beroepsgeheim; beslisboom en stappenplan bij een conflict van plichten; verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van casuïstiek. Deze bijeenkomsten kunnen u helpen de beroepsethische en juridische aspecten van een professionele relatie duidelijk te onderkennen.

Programma:
18.00 uur    Inloop met broodjes
18.30 uur    Start bijeenkomst
19.30 uur    Korte pauze
20.30 uur    Einde bijeenkomst

Deelname is gratis. Er is beperkt plaats, introducés zijn welkom, leden hebben voorrang. Inschrijven op volgorde van binnenkomst (40 personen is het maximum).
Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).

Meer informatie nodig? Vraag het Lara van der Linden.

Aanmelden:
De bijeenkomst van 16 november is helaas vol. Wilt u op een reservelijst, mailt u uw naam en mobiele telefoonnummer naar Lara van der Linden.