De NVO komt naar u toe! 'De NVO-beroepscode: houvast of handicap?'


Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 december 2016 is de nieuwe NVO beroepscode vastgesteld. De NVO beroepscode treedt op 1 januari 2017 inwerking en vervangt de code van 2008. U bent vanaf 1 januari 2017 gehouden aan deze NVO-beroepscode.Tussen 2009 en 2016 zijn er al meerdere regionale bijeenkomsten georganiseerd met en voor de leden over de geactualiseerde beroepscode en over wat die betekent voor uw dagelijkse beroepspraktijk. Deze avonden zijn goed bezocht en zeer goed ontvangen.

Nieuwe bijeenkomsten in 2017 (klik op de datum voor aanmelden):


Inhoud
Op deze informatie- en discussieavonden zullen verschillende sprekers u meenemen aan de hand van verschillende casussen zodat u zich de beroepscode goed eigen kunt maken. De positie van beide gezaghebbende ouders, de afweging bij een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim, wettelijke meldrechten, het blokkeringsrecht en het stappenplan ‘wat te doen bij vragen/dilemma’s, lastige keuzes’ komen daarbij aan bod. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van casuïstiek.

Programma
18.00 uur    Inloop met broodjes
18.30 uur    Start bijeenkomst
19.30 uur    Korte pauze
20.30 uur    Einde bijeenkomst

Deelname is gratis. Er is beperkt plaats, introducés zijn welkom, leden hebben voorrang. Inschrijven op volgorde van binnenkomst (40 personen is het maximum).

Accreditatie wordt aangevraagd.

Meer informatie? Neem contact op met Ingeborg van Impelen.