Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Het beroepsgeheim is een groot goed en zorgt ervoor dat u als professional uw werk kunt doen en dat cliënten vrijuit met u als professional kunnen spreken. Door alle veranderingen in het sociale domein en vooral in samenwerkingsverbanden komt het beroepsgeheim echter regelmatig onder druk te staan. Professionals worden bijvoorbeeld onder druk gezet om medische gegevens uit te wisselen met gemeentelijke instanties, politie of justitie. Als handreiking voor dit soort situaties heeft een aantal branche- en beroepsorganisaties de Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden opgesteld.

De Wegwijzer legt uit wanneer professionals nu wél en niét informatie mogen delen met derden en legt uit waarom dit belangrijk is. Ook bevat de Wegwijzer handvatten voor professionals om te kunnen beoordelen of doorbreking van hun geheimhoudingsplicht is toegestaan.

De Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden is opgesteld door artsenfederatie KNMG, GGZ Nederland, AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), SVG (Stichting Verslavingsreclassering ggz), V&VN (Verplegenden en Verzorgenden Nederland) en VVAK (Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling).

U kunt de Wegwijzer hier downloaden.