(Voorwaardelijke) schorsing

Voorwaardelijke schorsing
Het College wil hiermee aangeven dat de pedagoog nog wel onder de vlag van de NVO mag werken, maar legt wel de verp;ichting op om zijn professionele handelen te verbeteren. Bijvoorbeeld door het volgen van supervisie of een speciefieke training. Hiervoor wordt een termijn gegeven waarbinnen aan de voorwaarde voldaan moet worden. Doet de pedagoog dit uiteindelijk niet, dan gaat de schorsing daadwerkelijk in en gelden de regels en eventuele consequenties die bij schorsing gelden. Wil het lid een voorwaardelijke schorsing voorkomen, dan kan dat bijvoorbeeld door het volgen van supervisie of het volgen van een training. Doet hij dat niet, dan is de schorsing een feit (zie verder). De NVO maakt een (voorwaardelijke) schorsing openbaar via haar website en nieuwsbrief.

Schorsing
Een schorsing is een zware maatregel. In dit geval heeft de pedagoog ernstig in strijd met de beroepscode gehandeld. Als een pedagoog geschorst wordt, moet hij verplicht supervisie of een specifieke training volgen. Hij mag niet langer zijn beroep uitoefenen onder de vlag van de beroepsvereniging (de NVO). Pas als hij dat binnen een bepaalde termijn gedaan heeft, wordt de schorsing opgeheven. Voldoet hij niet aan die verplichting, dan mag hij niet langer lid blijven. Hij wordt ontzet uit het lidmaatschap.