Ontzetting

De zwaarste maatregel is ontzetting uit het lidmaatschap (royering). De pedagoog heeft zo ernstig in strijd met de beroepscode gehandeld, dat hij niet langer onder de vlag van de beroepsvereniging zijn beroep uit mag oefenen. Het geroyeerde lid mag zich dan geen ‘NVO-lid’ meer noemen en verliest dus ook zijn eventuele NVO-registratie. Een royering maakt de NVO openbaar via haar website en nieuwsbrief.