Eisen beroepschrift

Uw beroepschrift dient u binnen 6 weken na verzending van de beslissing van het College van Toezicht schriftelijk in. Met vermelding van de redenen, uw naam, adres en woonplaats en een afschrift van de uitspraak waartegen beroep wordt aangetekend.

Als uw beroepschrift aan de gestelde eisen voldoet, wordt uw beroepschrift in behandeling genomen. U kunt meer over de beroepschriftprocedure lezen in het Reglement voor het College van Toezicht en het College van Beroep van de NVO en de brochure tuchtrecht. 

Hoorzitting en maatregelen

Het College van Beroep beoordeelt uw beroep en doet naar aanleiding hiervan uitspraak. Mogelijk wordt u opgeroepen voor een hoorzitting. Het College van Beroep kan de uitspraak van het College van Toezicht bevestigen, wijzigen of vernietigen.