Zorg voor de Toekomst

29-1-2021

Op 26 januari namen voorzitter Gerard van Egmond en directeur Marlies Post deel aan een werkconferentie van VWS over Zorg voor de Toekomst. Kernpunten van een discussienotitie van VWS, waarover ook digitaal inbreng kon worden uitgebracht, zijn:

  • meer preventie 
  • (harmonisering van) regionale sturing en coördinatie 
  • behoud en werving van professionals (en, horend bij dit laatste, ook innovatie en werkplezier). 


De NVO herkent veel in deze notitie, zowel als het gaat om de analyse, als om mogelijke oplossingsrichtingen. Wel vinden we dat het geheel meer zou moeten uitgaan van het  welzijn en de ontwikkeling van burgers en dat er meer aandacht moet zijn voor ook preventief handelen bij mensen met een beperking. Waardering voor en facilitering van professionals is belangrijk, maar misschien is voor hun ‘werkplezier’ wel het belangrijkste dat zij voor ‘cliënten’ In de breedste zin van het woord’, mogen doen wat zij kúnnen doen en optimaal worden benut.

De NVO reageert in verband van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ gezamenlijk met anderen op de internetconsultatie. In verband van P3NL oriënteert de NVO zich eveneens op mogelijkheden om hierin gezamenlijk op te trekken.