Weten is nog geen doen!

26-1-2018

In het rapport ‘Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid’ constateert de WRR dat de overheid steeds meer een beroep doet op de redzaamheid van mensen, terwijl de menselijke vermogens daartoe begrensd zijn. Ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) reageerden deze week met een kabinetsstandpunt: het is wenselijk dat inzichten in gedragskennis structureel worden meegenomen bij beleidsvorming en uitvoering. Zo zal bij de voorbereiding van beleid getoetst worden of de inrichting van de regelgeving rekening houdt met verschillen in doenvermogen en of de mentale belasting in kaart is gebracht. Er komen pilots waar onderzocht wordt hoe de mentale belasting bij stressvolle life events (bijvoorbeeld echtscheiding) kan worden verminderd. De NVO is enthousiast over deze waardering van gedragskennis, NVO pedagogen hebben de kennis en ervaring in huis om hier actief aan bij te dragen!

Downloads:
>>Kabinetsreactie ‘Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid’
>>WRR rapport en samenvatting ‘Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid’