Wat is het verschil tussen de NVO en SKJ?

12-2-2021

Wat is de meerwaarde van NVO naast SKJ? Kunnen de herregistratie-eisen van NVO en SKJ gelijk gesteld worden? En kunnen de herregistratietermijnen op elkaar afgestemd worden? Deze en andere vragen en opmerkingen kregen we terug uit een peiling onder NVO-leden bij de start van het project NVO Kwaliteitsregisters in het najaar van 2020. Eén van de doelstellingen binnen het project is daarom om meer inzicht te geven in het onderscheid tussen NVO en SKJ. Hieronder vindt u een factsheet en enkele tips.

Factsheet: NVO en SKJ: wat is het verschil?
In 2019 heeft de NVO in samenwerking met SKJ een handige factsheet ontwikkeld over de verhouding tussen de beroepsvereniging NVO en beroepsregistratie bij SKJ. > Klik op deze link om deze te bekijken.

Tip: Termijnen herregistratie
Vanuit de peiling bij de start van het project NVO Kwaliteitsregisters kwam meerdere keren de opmerking terug of de herregistratietermijnen van NVO en SKJ op elkaar afgestemd kunnen worden. In dit kader willen we u de volgende tip meegeven:
Het is mogelijk om eerder dan de einddatum uw herregistratie aan te vragen indien u al voldoet aan de eisen. Dit kan gunstig zijn als u voldoende punten heeft behaald om zo de punten voor activiteiten in een nieuwe herregistratie periode mee te laten tellen. Ook kunt u op deze manier termijnen van SKJ en het NVO Kwaliteitsregister wellicht beter op elkaar laten aansluiten.

Let op: de kosten voor de nieuwe herregistratie gaan ook in met de start van de nieuwe periode. U kunt een mail naar info@nvo.nl sturen indien u de herregistratie eerder dan de einddatum wilt aanvragen. Doe dit uiterlijk 3 maanden voor de einddatum van uw herregistratie periode.

Tip: Geaccrediteerde scholing NVO en SKJ
U kunt door de NVO geaccrediteerde scholingen óók opvoeren voor uw herregistratie bij SKJ. SKJ neemt deze scholingen over.  

Tip: Intervisie én supervisie meetellen voor herregistratie
Medio december 2020 is het bestuur van de NVO akkoord gegaan met het voorstel voor de aanpassing van de herregistratie-eis betreffende ‘intervisie’. Naast intervisie, kan nu ook supervisie meetellen voor je herregistratie bij de NVO. De nieuwe eis wordt, kort gezegd, dat de 40 uur intervisie aangepast wordt naar 40 uur intervisie én/of supervisie. Dit sluit beter aan bij de eisen van SKJ, waar supervisie al langer een eis is voor herregistratie. Wat u bij SKJ aan herregistratie activiteiten bij de activiteit supervisie indient, én uiteraard voldoet aan de normen, kan ook bij NVO ingediend worden.