Vanaf 1 januari 2022: orthopedagoog-generalist kan regiebehandelaar in de ggz zijn!

18-12-2020

Dat blijkt uit het Kwaliteitsstatuut ggz dat het Zorginstituut Nederland woensdag 16 december publiceerde. Goed nieuws voor cliënten in de ggz die zijn gebaat bij de specifieke competenties van de orthopedagoog-generalist. Goed nieuws voor de orthopedagogen-generalist die nu hun expertise kunnen en mogen inzetten, o.a. om wachtlijsten in de ggz te helpen reduceren. Zij kunnen in bepaalde categorieën zorg indicerend en/of coördinerend regiebehandelaar zijn. Hetzelfde geldt voor de gz-psycholoog. De NVO is blij met dit resultaat, waaraan een jarenlange en intensieve lobby vooraf ging. De komende periode bezint zij zich op o.a. de uitwerkings- en procesvragen. Afgelopen woensdag informeerden we alle orthopedagogen-generalist per mail.

Naast blijdschap roept het Kwaliteitsstatuut ook vragen op. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vraag wie op grond waarvan bepaalt of problematiek of zorgaanbod laag- of hoogcomplex is. Ook vinden we dat de inzet van zowel de orthopedagoog-generalist als de gz-psycholoog relatief beperkt is; we vragen ons af of deze professionals ook in dat wat als hoog-complexe situaties wordt gedefinieerd, niet méér zouden kunnen betekenen en zo kunnen helpen de beperkte capaciteit van specialisten meer gericht in te zetten.

We gaan ons de komende periode als bureau, samen met enkele (bestuurs)leden, bezinnen op de vragen die we hebben en gaan de antwoorden - voor zover die nu al gegeven kunnen worden - voor u op een rij zetten. Het is alleszins denkbaar dat op diverse vragen nog een procesantwoord moet worden gegeven, omdat dat overleg vraagt met partnerorganisaties.

We houden een overzicht van veel gestelde vragen bij in het (nog te actualiseren) dossier op ons website. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over belangrijke voortgangsstappen. U helpt ons door vragen of suggesties te mailen naar Frank Rem (f.rem@nvo.nl) .