Uitkomsten Nivel onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg

18-12-2020

SKJ publiceerde afgelopen week het rapport Vijf jaar tuchtrecht in de jeugdzorg. Het Nivel, dat het onderzoek uitvoerde, beveelt o.a. aan een visie te ontwikkelen op het individuele handelen van een professional in multidisciplinaire beslissingen. Ook benadrukt het rapport het belang van betere informatie over de veelheid van klachtmogelijkheden en begeleiding bij de keuze daarvan door een klager. De NVO herkent deze aanbevelingen; zij was als lid van de projectgroep nauw betrokken bij het onderzoek en werkt graag mee aan de acties die daaruit volgen.

Het evaluatieonderzoek richtte zich met name op het onderliggende doel van het tuchtrecht: draagt het tuchtrecht bij aan verbetering van het vakmanschap van jeugdprofessionals?  

De acht aanbevelingen betreffen:

  1. Verbeter de ondersteuning van klagers bij het indienen van een klacht;
  2. Zoek naar een manier van behandelen van tuchtklachten die door een professional als minder aanvallend wordt ervaren;
  3. Onderbouw uitspraken met richtlijnen, eerdere jurisprudentie en meer informatie over het beoordelingskader dat het tuchtcollege heeft gehanteerd (leereffect verbeteren);
  4. Vertaal uitspraken en annoteer deze zodat ze beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk (leereffect verbeteren);
  5. Ontwikkel een visie ontwikkelen op beoordeling van het individuele handelen van een professional in geval van multidisciplinaire beslissingen;
  6. Onderzoek de mogelijkheid van een getrapt systeem voor het indienen van tuchtklachten die voortkomen uit het gedwongen kader (jeugdbescherming);
  7. Verbeter informatie over klachtmogelijkheden - wat past het best bij de klacht van deze client - in samenwerking met andere instanties;
  8. Ga na in hoeverre andere klagers, zoals professionals of inspectie, een groter aandeel kunnen krijgen bij het indienen van tuchtklachten.


Voor meer informatie zie het Nivel rapport Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg.