Richtlijn Kindermishandeling geactualiseerd

7-7-2020

Sinds de eerste publicatie van de richtlijn Kindermishandeling in 2016 zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd in de aanpak van kindermishandeling. Ook ervaringen in het gebruik van de richtlijn leidden tot een aantal verbeterwensen. De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming is nu geactualiseerd met nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies. De herziene richtlijn biedt jeugdprofessionals een gedragen, wetenschappelijk onderbouwd, fundament voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling en -verwaarlozing.

Lees verder
Direct naar de richtlijn