Online Mastermind-bijeenkomsten voor gedragswetenschappers

12-10-2020

Duivelse dilemma’s rondom veiligheid in de jeugdhulp

De NVO, het NIP, StroomOp en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nodigen gedragswetenschappers uit de brede jeugdhulpverlening uit om deel te nemen aan een nieuwe serie van drie online bijeenkomsten over duivelse dilemma’s rond veiligheid in de jeugdhulp. 

Tijdens deze bijeenkomsten (diverse data vanaf 2 november) ga je in gesprek met een vaste (kleine) groep collega gedragswetenschappers die werkzaam zijn op andere plekken in de brede jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit met als doel om met elkaar te delen, te leren, en vooral om samen beter te worden in het bieden van de best passende zorg voor kwetsbare jongeren.

Benut elkaars ‘mind’ en breng samen de dilemma’s en de uitdagingen verder waar we soms mee te maken hebben als het gaat om de veiligheid van kwetsbare jongeren. Kom met collega-gedragswetenschappers uit de hele jeugdhulpketen in contact. Doe nieuwe, verdiepende inzichten op en deel jouw ervaringen.

Deze online bijeenkomsten zijn een vervolg op de eerste ronde van Mastermind sessies waarin de rol van de gedragswetenschappers bij het plaatsen van jongeren in de gesloten jeugdhulp centraal stond.

Voor wie? 
Gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen) die werkzaam zijn in de brede jeugdhulp:

  • In de toegang bij lokale teams
  • Bij Gecertificeerde Instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis
  • In de ambulante jeugd-ggz, lvb-zorg of jeugd- en opvoedhulp
  • In de open residentiële jeugdhulp, klinische zorg, of kleinschalige woonvormen
  • Als onafhankelijke gedragswetenschapper die instemmingsverklaringen afgeeft
  • Binnen de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus en gesloten ggz) of een Justitiële Jeugdinrichting.


Meedoen
Centraal bij MasterMind staat een dilemma of uitdaging. Als deelnemer vragen we je om hierover mee te denken door in een besloten groep vragen te stellen en door kennis en ervaring te delen. Doel is om elkaars ‘mind’ maximaal benutten om zo samen het onderwerp verder te brengen. Dat allemaal in max 45 minuten.

Per groep streven we naar max 8 deelnemers en een mix van bovenstaande gedragswetenschappers, zodat vanuit de verschillende posities in het zorglandschap een bijdrage kan worden geleverd aan de discussie.

Je kunt deelnemen via Teams op je computer of telefoon. De eerste drie sessies staan gepland per groep en worden begeleid door een gespreksleider. Daarna kan een groep besluiten om zelf verder gaan.

De inzichten uit de Mastermind-sessies delen we geanonimiseerd met onze brede achterban.

Onderwerpen

  • Mastermind 1: Acute onveiligheid vs. schadelijke effecten van een uithuisplaatsing of gesloten plaatsing
  • Mastermind 2: Het ‘met de rug tegen de muur’-gevoel vs. gezamenlijk risico’s aanvaarden en verdragen in het belang van duurzame veiligheid en ontwikkeling
  • Mastermind 3 : Wat kan ik doen? Waar ligt mijn invloed als gedragswetenschapper?


Zie ook de uitgebreide beschrijving van de onderwerpen en de datumplanning van de sessies ( 2 november – 11 december (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd).

Aanmelden
Meld je aan voor één van bovenstaande groepen via het aanmeldformulier. Wel verwachten wij dan dat je bij alle drie de sessies aanwezig kunt zijn, zodat we met constante groepen werken.

Indeling van de groepen vindt plaats op basis van moment van inschrijving en op functie. Je inschrijving is daarom pas definitief wanneer je van ons een bevestiging van inschrijving ontvangt met daarin een MS-Teams-link naar de MasterMind.

Mocht je wel interesse hebben, maar niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen op bovenstaande data, meld je dan aan voor de reservelijst. Dat kan ook via het aanmeldformulier. Bij veel belangstelling organiseren we extra groepen.