NVO reactie op Internetconsultatie Besluit Zorg en Dwang

2-2-2018

De NVO heeft per brief gereageerd op de internetconsulatie Besluit Zorg en Dwang. Dit besluit hangt onder de wet Zorg en Dwang die vorige week door de Eerste Kamer is aangenomen.
In de brief laat de NVO weten dat de orthopedagoog generalist als externe deskundige moet kunnen optreden, in de nog op te stellen ministeriële regeling een plek moet krijgen als ook in de Wet Zorg en Dwang zelf, zoals ook in de Kamerbehandeling door Minister de Jong is aangekondigd.