NVO over passend onderwijs

13-11-2020

Passend onderwijs is bedoeld om álle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk in een zo gewoon mogelijke onderwijssituatie te ontwikkelen. Orthopedagogen zijn daarbij, in dienst van een school, samenwerkingsverband, als zelfstandig gevestigde, vanuit de jeugdhulp of gehandicaptenzorg op tal van manieren bij betrokken. De Kamer debatteert maandag 16 november over de evaluatie van het passend onderwijs.

De NVO vraagt in een brief aan Kamerleden om in de verbeteraanpak  passend onderwijs aandacht te hebben voor de inzet van pedagogische expertise in de driehoek leerling-ouder-leerkracht. Ook stelt zij voor onderzoek te doen naar de toelaatbaarheidsverklaringen. Verder vraagt de NVO om het systematisch mogelijk te maken dat binnen scholen en overstijgende verbanden data en patronen worden geanalyseerd, waardoor gerichte preventie kan worden ingezet. Tenslotte pleit de NVO opnieuw voor opwaardering van de beloning van gedragswetenschappers in scholen en samenwerkingsverbanden. Bekijk ook de infographic die is meegestuurd aan kamerleden.