Nog geen handhaving op bekend maken BIG-nummer

8-1-2021

De minister nam begin 2020 een besluit over de verplichte vermelding van het BIG-nummer door zorgverleners. Dit geldt o.a. ook voor de orthopedagoog-generalist en de GZ-psycholoog als artikel 3 beroep van de Wet BIG. Zorgverleners moeten cliënten over hun BIG-nummer informeren wanneer zij daar om vragen, het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en in de e-mailondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden. De handhaving op de verplichting is in verband met de coronacrisis echter uitgesteld. Wat nu wel al geldt is de verplichting om cliënten te informeren over het BIG-nummer, als zij daarom vragen.

Uitstel handhaving nog steeds toepassing
Officieel is de regelgeving op 1 januari 2021 in gegaan, maar in april 2020 besloot de minister al de handhaving uit te stellen in verband met de coronacrisis. Dit besluit is op dit moment nog steeds van toepassing.  

Minimaal een half jaar de tijd
Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis, wordt bekend gemaakt wanneer zorgverleners aan de verplichting van het vermelden van het BIG-nummer in e-mail en andere communicatie moeten gaan voldoen. Zorgverleners krijgen dan minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Ook komt er aan het begin van dat half jaar meer uitleg over de verplichting. Dit hebben beroeps- en brancheorganisaties, waaronder de NVO, eerder met VWS afgesproken. 

In het oorspronkelijke bericht uit april 2020 'Stand van zaken vermelding BIG-nummer' vindt u meer informatie over de verplichting en het uitstel.