Nieuw: NVO Handreiking informatie verstrekken en onderzoek doen in een juridisch kader

15-5-2020

Altijd al willen weten hoe te handelen als de advocaat van een van de ouders u vraagt om deskundigen advies? Hoe om te gaan met het blokkeringsrecht als u onderzoek doet voor de Raad voor de Kinderbescherming? Of u aangifte mag doen tegen een client? Hoe te handelen als de rechter u oproept als getuige? Of als het Openbaar Ministerie uw dossier vordert in het kader van een strafrechtelijk onderzoek?

Het antwoord op deze en andere vragen hebben we opgenomen in de nieuwe NVO Handreiking informatie verstrekken en onderzoek doen in een juridisch kader. Het is een handreiking met praktische informatie voor (ortho)pedagogen over contacten met advocaten, gecertificeerde instellingen, rechtbanken, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze is speciaal voor onze leden ontwikkeld en te vinden achter de inlog.

Mocht u in een dergelijke situatie nader advies willen? Dan kunt u contact opnemen met de beroepsethisch adviseur van de NVO tijdens het Spreekuur Beroepsethiek, iedere maandag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur: 030 - 232 24 07, toets 2 of per mail via vragenberoepsethiek@nvo.nl.