Netwerkaanpak is voor jeugdhulp essentieel voor lange termijn

24-4-2020

Expertisenetwerken kunnen de Nederlandse jeugdhulp helpen zich tot een lerend stelsel te ontwikkelen. Dat stellen experts, verenigd in StroomOp, in een pamflet. StroomOp is een groep professionals, waaronder gedragswetenschappers, die vanuit verschillende beroepsmatige en ervaringsdeskundige disciplines streven naar eerder, sneller en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. Een gedachte die eerder uitgewerkt werd in het actieprogramma ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’, dat ook werd ondersteund door de NVO.

Expertisenetwerken kunnen de Nederlandse jeugdhulp helpen zich tot een lerend stelsel te ontwikkelen. Dat stellen experts, verenigd in StroomOp, in een pamflet. StroomOp is een groep professionals, waaronder gedragswetenschappers, die vanuit verschillende beroepsmatige en ervaringsdeskundige disciplines streven naar eerder, sneller en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. Een gedachte die eerder uitgewerkt werd in het actieprogramma ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’, dat ook werd ondersteund door de NVO.

In het pamflet wordt gesteld: ‘door deze manier van organiseren kan bij elke unieke ‘casus’ de juiste combinatie van expertise worden samengebracht om tot zorg op maat te komen'. Volgens de experts liggen voor de huidige ‘complexe problematiek’ in de jeugdhulp snelle en (te) gemakkelijke oplossingen op de loer en is het zaak om de versnippering als gevolg van specialiseren op te heffen, zonder de opgedane kennis kwijt te raken. Dat kan door de jeugdhulp te organiseren in netwerken waarbij een netwerkaanpak uitgaat van een oplossing voor de langere termijn en die van alle betrokkenen inspanning en verantwoordelijkheid vraagt. De NVO deelt de uitgangspunten uit dit pamflet om tot betere jeugdhulp op maat, betere samenwerking en tot het beter benutten van kennis in het jeugdhulpdomein te komen.

> Lees hier het pamflet