Lees mee en geef commentaar op het kwaliteitskader forensische zorg

13-11-2020

De afgelopen maanden is er in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie hard gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitskader forensische zorg. Dit kader wordt ontwikkeld voor en door professionals. Inmiddels is er een versie gereed die ter commentaar wordt voorgelegd aan het werkveld. Dit is je kans om ook als orthopedagoog mee te lezen.

Wil je hieraan meedoen? Stuur een mail naar Marlijn Snoeij-de Vries (beleidsmedewerker NVO – via m.snoeij@nvo.nl) en ontvang de consultatieversie van het kwaliteitskader met het verzoek om uiterlijk 1 december 2020 te reageren.

Wat is het doel van dit kwaliteitskader?
Een kwaliteitskader helpt professionals om goede, veilige en gepaste zorg te leveren. Het vormt voor hen een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en het helpt hen om samen te leren, te ontwikkelen en te reflecteren en vervolgens te verbeteren. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan cliënten en hun naasten, aan de politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is. Ook biedt het kader handvatten voor het bepalen van passende tarieven binnen de forensische zorg, waardoor het mogelijk wordt reële prijzen te bepalen voor de geleverde kwaliteit.