Kamerbrief over Wet zorg en dwang o.a. over crisiszorg

15-1-2021

Minister van Ark laat de Tweede Kamer weten per brief dat in 2021 de crisiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening of gelijkgestelde aandoening ook vanaf 2021 geborgd blijft.

Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over samenwerking tussen sectoren en de inkoop en vindbaarheid van crisisplekken. Verder meldt de minister dat de Inspectie in 2021 signalerend, stimulerend en agenderend toezicht blijft houden en handhavend op blijft treden indien de kwaliteit en veiligheid in het geding zijn.

In 2021 werken betrokken partijen waaronder NVO aan verschillende onderdelen van een implementatieagenda waarover we u zullen blijven informeren.