Kamerbrief en debat corona

8-5-2020

Deze week was er weer een Kamerbrief en debat over de stand van zaken rondom corona. De gehandicaptenzorg heeft sinds 23 maart een bezoekregeling die uitgaat van ‘nee, tenzij’. Het ‘tenzij’ werd door zorgaanbieders tot nu toe restrictief ingevuld en beperkt gebruikt. De volgende stap is meer maatwerk per locatie, om zo van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’ te komen.

Minister de Jonge wijst in zijn kamerbrief er op dat het veerkracht vraagt van gezinnen om met de coronamaatregelen om te gaan. Als spanningen in gezinnen hoog oplopen – ook tussen de ouders onderling – dan is het advies om tijdig contact op te nemen met de reguliere instanties voor opvoed- en relatieondersteuning, zoals de lokale gemeentelijke teams.

De brief gaat verder kort in op ontwikkeling en mentale gezondheid van kinderen en jongeren en het belang om dagbesteding, -opvang en dagbehandeling verantwoord te laten verlopen; op extra aandacht en alertheid voor huiselijk geweld en op belang van ggz juist in deze tijd.

De Kamer nam gisteren diverse moties aan waaronder de motie-Marijnissen (SP) c.s. over meer ruimte geven aan de professionele inschatting van zorgverleners om gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en de motie-Asscher PvdA c.s. over een routekaart voor mensen die verblijven in een zorginstelling -zoals verpleeghuizen, ggz, gehandicaptenzorg en jeugdzorg of gebruikmaken van dagbesteding.