Hoe kunnen scholen weer veilig open?

5-2-2021

Kinderen en jongeren hebben er veel baat bij als de scholen weer veilig  open kunnen. Daarom ondersteunde de NVO het Manifest van Unicef op 14 januari jl. en is de NVO ook een van de ondertekenaars van het 10 Puntenplan dat vorige week vrijdagavond als vervolg op deze actie naar buiten werd gebracht.

De basisscholen en kinderopvang gaan maandag 8 februari weer open, met diverse veiligheidsmaatregelen. Niet alle basisscholen zijn daar volledig gerust op. Zo is de FvOv (de onderwijsvakbond waarbij ook de NVO is aangesloten) voorstander van het openen van de scholen voor fysiek onderwijs, mits dit veilig en verantwoord kan. Ze pleit daarom met klem voor meer maatwerk. Intussen is het Voortgezet Onderwijs nog steeds gesloten. Het 10 puntenplan biedt ook daarvoor de aanknopingspunten om (deels) weer open te kunnen gaan.

De NVO pleit ervoor óók verder te kijken. De effecten van de sluiting van scholen zijn niet weg zodra de scholen weer open zijn. We moeten lering trekken uit de verworvenheden van deze periode én zorgen voor blijvende aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten, naast opgelopen onderwijsachterstanden, die kinderen en gezinnen ondervinden. Dat vraagt extra alertheid, preventieve maatregelen en beschikbaarheid van de juiste hulp als dat nodig is. Niet alleen in grote woorden, deltaplannen onderwijs en jeugd (met bijhorend budget), maar vooral ook in daden en ruimte voor maatwerk op elke school.