'Focus niet alleen op kosten bij uitvoeren Jeugdwet'

19-3-2021

Om de Jeugdwet doeltreffender uit te voeren moet niet alleen gekeken worden naar kostenbesparing, maar ook naar de inhoud van de jeugdhulp. Dat schrijven de samenwerkende beroepsverenigingen op het gebied van jeugd, waaronder de NVO, in een reactie op het AEF-rapport ‘Stelsel in groei’.

In opdracht van het Rijk en de VNG onderzocht bureau AEF of er structureel extra geld nodig is voor de uitvoering van de Jeugdwet. Ook onderzocht AEF welke maatregelen kunnen helpen om de kosten te verlagen. De conclusie van het onderzoek is dat gemeenten jaarlijks 1,3 tot 1,5 miljard euro tekort komen om de Jeugdwet goed uit te voeren.

Het rapport richt zich volgens de NVO en andere beroepsverenigingen vooral op het bepalen van het bedrag dat gemeenten nodig hebben om jeugdhulp te kunnen uitvoeren, terwijl er een bredere invalshoek nodig is. Er moet gekeken worden naar een verbetering van het jeugdstelsel die uitgaat van goede en passende hulp, in combinatie met kostenbesparingen of een beter passend budget. Als NVO dragen we graag bij aan deze stelselverbetering, waarbij we graag vanuit de inhoud blijven uitgaan.

Downloads: