Flitspeiling coronacrisis

10-4-2020

Als (ortho)pedagoog voelt u de coronacrisis aan den lijve. Ook als het virus u niet heeft geveld -wat bij verreweg de meesten van ons gelukkig het geval is-. Het bestuur van de NVO kan niet voldoende benadrukken hoe zeer het uw inzet waardeert om in deze volkomen nieuwe en vaak moeilijke situatie door te gaan met hulp bieden – vaak oplossingsgericht en innovatief. We willen niets liever dan u daarbij ondersteunen. En uw signalen zijn belangrijk voor beleid dat we samen met collega-beroepsverenigingen, branches, cliëntorganisaties en de rijksoverheid ontwikkelen.

De afgelopen weken zagen we hoe uw cliënten en hun opvoeders of leerlingen van scholen waarvoor u werkt worden geraakt. Kwetsbare gezinnen zitten thuis, mensen met een beperking ontberen dagbesteding en lopen door hun vaak gezamenlijke manier van wonen extra risico. U staat voor de afweging of het wel of niet verantwoord is hulp in digitale vorm te bieden of dat de situatie zodanig is dat u toch fysiek contact wilt hebben met een kind of een gezin. Als werknemer hebt u te maken met het beleid van uw instelling, school of samenwerkingsverband. Uw inschatting van de situatie kan aanleiding zijn van dat beleid af te wijken en dat kan zelfs tot conflictsituaties leiden. Ook als u teams leidt staat u voor heel nieuwe vragen. Als zelfstandige ziet u misschien een teruglopende of juist toenemende vraag.

Misschien ziet u nu, als (ortho)pedagoog, een verandering in de zorgvragen van cliënten. En, ook dat is heel waarschijnlijk, ontstaan er nu innovaties in de zorg of samenwerkingsrelaties die voorheen ondenkbaar waren.  

Heel graag willen we een meer systematisch en volledig beeld krijgen van uw bevindingen. Heel graag willen we ook praktijkvoorbeelden. Die kunnen we gebruiken om in onze contacten met anderen te illustreren wat nodig is. Daarom stelden wij deze flitspeiling op.

Invullen kost u maar vijf minuten en u helpt de beroepsgroep als geheel er enorm mee.