Evenwichtige discussie over thuiszittende leerlingen

26-6-2020

Het vraagstuk dat ook de NVO-ledenraad op dit moment het meest aan het hart gaat, is de situatie rondom de NVO-podcast thuiszittende leerlingen. Gisteren plaatsten we hierover al een bericht. Daarin gaven we aan hoe zeer het ons spijt dat we een momentopname hebben neergezet, zonder het hele verhaal te schetsen. Verontruste ouders en de organisaties waarin zij zich georganiseerd hebben doen een beroep op ons om afstand te nemen van de podcast. Bestuur en ledenraad  van de NVO kunnen zich dat beroep heel goed voorstellen. Zeker omdat dát wat de luisteraar hoort, overkomt als een bepaalde benadering. Maar voordat je die conclusie kunt trekken, moet je het hele verhaal hebben gehoord.

Lees verder