Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional – Aanbevelingen uit de dagelijkse praktijk

7-2-2018

De samenwerkende beroepsverenigingen (waaronder de NVO) hebben naast de evaluatie Jeugdwet door het Nivel c.s. ook een eigen onderzoek onder professionals uitgevoerd. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek zijn aanbevelingen over de Jeugdwet aan de Ministers de Jonge (VWS), Dekker (VenJ) en de VNG aangeboden. Hiermee willen we de kwaliteit van hulp voor alle kinderen, jongeren en hun gezinnen helpen verbeteren. De aanbevelingen zijn gericht op de gemeenten, het Rijk, de aanbieders, de professionals en onszelf als betrokken beroepsverenigingen.

Verbeteren kwaliteit van hulp
Uit het onderzoek blijkt dat professionals hard werken aan het vormgeven van het nieuwe jeugdstelsel, maar ook dat het nog veel investeringen vraagt. In te veel gemeenten lukt het nog niet om aan alle kinderen en jongeren tijdig de passende hulp en jeugdbescherming te bieden. Professionals geven aan dat er ook gekeken moet worden naar de context waarbinnen hulpverlening geboden wordt. Zo stellen zij dat veel gemeenten meer zouden kunnen investeren in voorlichting en (collectieve) preventie en standaard gebruik zouden moeten maken van de kennis en wetenschap uit de praktijk. Ook vinden de professionals dat administratie en regelgeving beperkt moet worden tot dat wat minimaal nodig is voor sturing op goede hulpverlening.

Lees hier het volledige rapport.