Eerste evaluatie Jeugdwet

2-2-2018

Deze week hebben ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) de eerste evaluatie Jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer. Een lijvig rapport van ruim 600 pagina’s. ‘Gemeenten en jeugdprofessionals hebben goed werk verricht, maar we zijn er nog niet. Komende tijd onze opdracht de zorg voor jeugd en ouders merkbaar beter maken’ zegt minister de Jonge over het rapport. Naast deze landelijke evaluatie heeft de NVO gezamenlijk met andere beroepsverenigingen een eigen evaluatie uitgevoerd.

De transitie naar gemeenten is geslaagd, de transformatie moet nog echt op gang komen. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om die transformatie verder te brengen. Er worden geen aanbevelingen gedaan om de Jeugdwet te veranderen. Zorgelijk is dat een op de drie ouders in het onderzoek het moeilijk vindt om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Over de feitelijke hulp zijn cliënten over het algemeen tevreden. Wat helpt is een betere informatievoorziening, waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden, en extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie. Dat is een rol die gemeenten, huisartsen, scholen en de jeugdgezondheidszorg moeten pakken.

Gemeenten lukt het nog onvoldoende om de verbinding te maken tussen jeugdhulp en andere domeinen, zoals schuldhulpverlening, onderwijs of Wmo.  Ook zijn er in de praktijk grote verschillen in het functioneren van de wijkteams. De onderzoekers bevelen aan dat lokale teams direct hulp kunnen bieden en daarvoor beschikken over professionaliteit in de breedte en specialistische expertise.  In het rapport worden nog veel meer aanbevelingen gedaan waar we de komende periode graag op terugkomen.

De NVO heeft gezamenlijk met andere beroepsverenigingen in het jeugddomein ook een eigen evaluatie van de Jeugdwet uitgevoerd onder professionals. Hiervoor is een enquête uitgezet onder (ortho)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, sociaal werkers, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen en zijn focusgroepen gehouden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het rapport, dat de gevolgen van de Jeugdwet voor het werk van professionals in de beroepspraktijk naar voren brengt. Binnenkort wordt aangeboden aan minister De Jonge, de VNG en de Tweede Kamer.

>>Kamerbrief en Rapport Eerste Evaluatie Jeugdwet