Een pedagoog in het Outbreak Management Team

24-4-2020

In het Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Gert-Jan Segers (Christen Unie) een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht, om naast het Outbreak Management Team (OMT) ook andere experts te laten adviseren - hij noemde vervolgens letterlijk o.a. ook een pedagoog - en bijvoorbeeld een Impact Management Team in te stellen dat het kabinet vanuit een breder perspectief kan adviseren over de transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen. De Kamer nam de motie over en de NVO heeft gisteren in een brief aan de Kamerleden laten weten hier blij mee te zijn.

In de brief is de NVO ingegaan op signalen die wij van ons leden hebben gekregen en in het onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en ggz en wat er nodig is in de volgende fase. Een breed samengesteld 'Impact Management Team' is een volgende stap om op een door wetenschappelijke inzichten gesteunde, manier naar een ‘nieuw gewoon’ te komen. De unieke wetenschappelijke kennis over opvoeding en ontwikkeling, die de pedagogische wetenschappen biedt, zal daarbij van aanvullende waarde zijn.

De NVO is graag bereid mee te denken met de ambtenaren die het kabinet ondersteunen om tot een gewenste aan- en invulling van een ‘Impact Management Team’ te komen en hen te adviseren over het profiel van een wetenschapper op het gebied van de pedagogische wetenschappen die in de komende fase de gewenste bijdrage kan leveren.