Zorgverzekeraars moeten uiterlijk 1 april zorginkoopbeleid publiceren

31-3-2016

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het voor zorgverzekeraars verplicht gesteld om het zorginkoopbeleid en de procedure van zorginkoop op uiterlijk 1 april bekend te maken. Het gaat om onderstaande informatie:

  • De verschillende fasen waaruit het inkoopproces bestaat en de termijnen waarbinnen de zorgaanbieder moet reageren
  • De bereikbaarheid van de zorgverzekeraar tijdens de zorginkoop
  • Het kwaliteitsbeleid van de zorgverzekeraar
  • De minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract
  • De ruimte die een zorgverzekeraar biedt voor innovatief zorgaanbod en welke eisen hieraan gesteld worden


De volledige tekst van de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zorgverzekeringswet vindt u hier.

Wat te doen als zorgverzekeraars zich niet houden aan de verplichtingen?
Als u als zorgaanbieder van mening bent dat een zorgverzekeraar zich niet (voldoende) aan de gestelde verplichtingen houdt, kunt u dat melden bij de NZa via het email-adres info@nza.nl onder vermelding van: handhaving Regeling Zorginkoop.

Overzicht zorginkoopbeleid zorgverzekeraars
De NVO maakt na 1 april een overzicht van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars. We publiceren dit overzicht in de volgende nieuwsbrief.