Zorginstituut herziet GGZ-standpunt over ‘Andere gespecificeerde stoornissen’

4-2-2016

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor patiënten die in de DSM-5-categorie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ vallen, moet onderdeel blijven van het basispakket. Dat stelt Zorginstituut Nederland (ZiNl) in het rapport ‘Herzien advies DSM-5 onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’.
Uit nieuwe cijfers is gebleken dat het gaat om veel grotere groep patiënten dan oorspronkelijk werd gedacht. Bovendien vindt het ZiNl het aannemelijk dat de lijdensdruk voor een flink deel van die patiënten zo hoog is, dat behandeling niet achterwege mag blijven.

Al in november 2014 stuurden 8 beroepsverenigingen, waaronder de NVO, een reactie op een consultatiedocument over de DSM-5 aan ZiNl, waarin zij aangaven het niet eens te zijn met deze beperking van het verzekerd pakket. Vooral bij persoonlijkheidsstoornissen is vaak sprake van zeer duidelijk lijden met symptomen op meerdere gebieden, zonder dat aan alle criteria van een specifieke stoornis wordt voldaan.
ZiNL heeft nu gehoor gegeven aan deze oproep en adviseert de minister om deze ‘Anders gespecificeerde stoornissen’ binnen het pakket te handhaven. Minister Schippers (VWS) heeft aangegeven het advies van het Zorginstituut in beraad te nemen.