Zorginstituut: ‘Ander Gespecificeerde stoornis’ ook onder aanspraak GGZ

9-11-2015

In de herziene versie van het rapport ‘DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering’ komt het Zorginstituut tot de voorlopige conclusie dat de ‘Ander Gespecificeerde stoornis’ ook toegang geeft tot de verzekerde geneeskundige GGZ. Eerder oordeelde het Zorginstituut anders, namelijk om deze stoornissen alleen te vergoeden als het gaat om schizofreniespectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen. Partijen verenigd in P3NL, waaronder de NVO, reageerden hier destijds kritisch op met als resultaat dat het Zorginstituut het advies opnieuw heeft bekeken. Dit heeft geleid tot bijstelling van de conclusie: alle classificaties ‘Ander Gespecificeerde stoornissen’ vallen onder de aanspraak van de GGZ en komen in aanmerking voor vergoeding,  net als de stoornissen NAO uit de DSM-IV toegang geeft tot de verzekerde geneeskundige GGZ.

NVO eens met conclusie
De NVO constateert met genoegen dat het Zorginstituut de eerder kenbaar gemaakte bezwaren in heroverweging heeft genomen. De classificatie ‘Ander Gespecificeerde stoornis’ wordt namelijk veel gebruikt bij mensen met verminderde cognitieve vermogens, omdat die door hun lagere functioneringsniveau vaak niet (kunnen) voldoen aan alle criteria. Ook is het vaak lastig toetsbaar of deze mensen voldoen aan de criteria voor een specifieke(re) stoornisclassificatie. De herziening van het rapport voorkomt dan ook dat deze groep niet nog meer op achterstand wordt gezet.

In een gezamenlijke brief reageerde P3NL, waaronder de NVO, positief op het gewijzigde standpunt van het Zorginstituut.