Xavier Moonen aanvaardt leerstoel Kennisontwikkeling LVB

25-7-2017

Xavier Moonen, ex-voorzitter en erelid van de NVO, hield op 5 juli jl in de Nieuwe Lutherse Kerk zijn inaugurele rede. Daarmee aanvaardt hij  de leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.

De leerstoel is in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam voor een periode van vijf jaar ingesteld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Het onderzoek van de bijzondere leerstoel is gericht op het ontwikkelen van screeningsinstrumenten om (functioneren op het niveau van) LVB te kunnen herkennen. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de diagnostiek en naar nieuw te ontwikkelen diagnostische instrumenten om de aard van de gedragsproblemen en de protectieve factoren van een jeugdige of jongvolwassenen met LVB in beeld te kunnen brengen.

In zijn rede ging Xavier Moonen in op de wijze waarop wij in het verleden. maar ook nu, aankijken tegen mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB). In het bepalen van de behoefte aan ondersteuning van kwetsbare mensen met beperkte cognitieve vaardigheden, wordt te veel waarde gehecht aan het IQ-cijfer en te weinig aan het oordeel van goed opgeleide professionals.

De hoogleraar maakt duidelijk dat mensen met een LVB niet over één kam geschoren kunnen worden: zij kunnen onderling sterk verschillen wat betreft de ontstaansgeschiedenis van de beperking, maar ook wat betreft de aard en ernst van bijkomende problematiek en ondersteuningsbehoefte.

Xavier werkt al sinds 1 december 2016 als bijzonder hoogleraar op deze leerstoel.

>> Download de oratie “(H)erkennen en waarderen: Over het (h)erkennen van de noden van mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning” en de lezingen van het congres.