Wijzigingen in de Beleidsinformatie Jeugd – crisis en outcome

17-11-2017

Vanaf 1 januari 2018 is een nieuw informatieprotocol van kracht. Vooralsnog gaat het om één wijziging: er dient aangegeven te worden of een start van een behandeling is aangevangen met een crisis.
Daarnaast wordt er geanticipeerd op de mogelijkheid tot het aanleveren van outcome-informatie via CBS. Het is belangrijk om te laten zien wat het resultaat is van ingezette jeugdhulp. Outcome-monitoring helpt het gesprek tussen gemeenten en aanbieders over de kwaliteit van hulp te verbeteren. Totdat echter hiervoor een wettelijke grondslag is mag de betreffende outcome informatie niet worden aangeleverd aan het CBS.

Crisis
De eerste aanlevering met de nieuwe bestandsdefinitie, waarin aangegeven dient te zijn of er sprake is geweest van crisis bij aanvang zorg is in juli 2018 over het 1e halfjaar 2018. Dit betekent dat het gegeven in juli 2018 dient te worden aangeleverd en dat zorgaanbieders het vanaf januari 2018 opnemen in hun administratie / registratiesysteem.

Outcome
CBS heeft in het nieuwe informatieprotocol de specificaties voor 2018 beschikbaar gesteld en gestuurd naar leveranciers. Hierin zijn de velden voor het aanleveren van cliënttevredenheid al wel opgenomen.