‘Weten, leren en doen wat werkt’ op congres Jeugd in Onderzoek 2018

25-5-2018

Op 24 mei 2018 vond voor de 14e keer het congres Jeugd in Onderzoek plaats. Ook de NVO was aanwezig om kennis uit te wisselen, kennis op te halen en het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen te stimuleren, zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. Hét jaarlijks wisselende thema van dit jaar was ‘gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener’.

Het ochtendprogramma bestond uit plenaire lezingen. Monique Volman (Hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam) sprak over gelijke kansen voor kwetsbare jongeren in het onderwijs, over de positieve bijdragen van onderwijs aan identiteitsontwikkeling en aandacht voor het weer ‘pedagogischer’ maken van het onderwijs. Als boodschap voor professionals werkzaam in het onderwijs en de jeugdhulp had zij drie punten:

  1. Vraag je af wat kinderen en jongeren aan boodschappen hebben meegekregen over wie en wat ze kunnen zijn en welke boodschappen je zelf onbewust geeft
  2. Geef onderwijs (en hulp) vanuit het perspectief van exploratieve leerervaringen
  3. Heb oog voor ‘funds of knowledge’ van kinderen en jongeren.

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) klik hier.

Trudy van der Weijden (hoogleraar implementatie van richtlijnen huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht) gaf een lezing over gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdigen en hulpverleners. Zij belichtte dit thema vanuit het oogpunt van artsen, maar legde ook parallellen naar het werk van professionals in de jeugdhulp en het onderwijs. Zoals de misvattingen die er bestaan over samen beslissen die ook herkenbaar zijn voor het jeugdveld; over ‘wat goed is voor cliënten’ en ‘het redeneren vanuit persoonlijke opvattingen’. Trudy refereerde ook meerdere keren aan het belang van de richtlijn ‘samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp’ in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

In de middag vonden er verschillende deelsessies plaats waar uiteenlopende onderzoeken en initiatieven werden gepresenteerd. Daarnaast was er een informatiemarkt en waren er posterpresentaties. Onder andere de Rijksuniversiteit Groningen was aanwezig met een posterpresentatie over het onderzoek naar de POH-jeugd dat zij hebben uitgevoerd in samenwerking met Molendrift en Accare in opdracht van de NVO.