Werkbezoeken Kamerleden

24-5-2019

De afgelopen maanden heeft de NVO samen met ASVZ en met Amerpoort een tweetal werkbezoeken georganiseerd voor Kamerleden. Afgelopen maandag was SP Kamerlid Maarten Hijink met een kleine delegatie te gast bij ASVZ in Rotterdam. De achtergrond van het bezoek was de Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet BIG in verband met de invoering van de Wzd-functionaris.

In de dagelijkse praktijk hebben veel van onze leden, de orthopedagoog (generalisten), te maken met o.a. moeilijk verstaanbaar gedrag en de dilemma's die daarbij spelen als het al dan niet overgaan tot onvrijwillige zorg. Zij zijn goed in staat te verduidelijken wat de cliënt wil, wat de cliënt aan ondersteuning nodig heeft, begeleiding of behandeling te indiceren en daarop te sturen. Vaak kan hierdoor onvrijwillige zorg worden voorkomen of gereduceerd en relatief snel worden afgebouwd. Bestuurder Hanneke Kooiman en OG’ers Marja Hodes en Yvonne Scholten gingen op locatie Wielewaal in gesprek met de SP delegatie over het werk van de orthopedagogen in de dagelijks praktijk, over de nieuwe wet Zorg en Dwang en wat dat betekent voor de nieuwe functie WZD-functionaris en over de samenwerking met en positie van de AVG-arts, de orthopedagoog-generalist en de GZ-psycholoog. In het tweede deel van het werkbezoek sloot een begeleider en cliënt/inwoner aan en vertelden vanuit hun ervaring wat de WZD voor hen betekent.

Eerder dit jaar bracht CDA kamerlid Evert Jan Slootweg een werkbezoek aan Amerpoort locatie Het Kwatrijn in Soest. Beide delegaties waren onder de indruk van ervaringen in de praktijk en zullen dit meenemen in de Kamerbehandeling. We hopen dat dit voor de zomer plaatsvindt. De NVO dankt ASVZ en Amerpoort voor hun enthousiaste medewerking, in het bijzonder onze actieve leden Marja Hodes (ASVZ) en Matthijs Heijstek (Amerpoort) die deze werkbezoeken mogelijk hebben gemaakt.