Werkbezoek Ministerie VWS aan Amerpoort

10-11-2017
Afbeelding: Amerpoort werkbezoek 06 nov 2017

Maandag 6 november jl., organiseerde NVO samen met Amerpoort een werkbezoek voor het Ministerie van VWS aan de locatie Het Kwatrijn in Soest.

Een delegatie van zeven ambtenaren van de directies Curatieve Zorg, Wetgeving en Juridische Zaken en de Wet Langdurige Zorg, gingen in gesprek met cliënten, begeleiders, NVO-orthopedagogen en de locatiemanager.


Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking is het motto van Amerpoort. Hoe de begeleiders en NVO-orthopedagogen dat doen op de locatie Het Kwatrijn stonden centraal in dit werkbezoek. Het Kwatrijn is een woon-werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (zorgzwaartepakket (ZZP) 7 plus een meerzorgtoekenning). Kwatrijn heeft vier woningen en drie dagbestedingslocaties. Gastheer Matthijs Heijstek, orthopedagoog bij Amerpoort, nam het gezelschap mee onder zijn hoede en leidde ons rond door de prachtig gerenoveerde tuin met een dierenweide, moestuin, belevingstuin, voetbalveld en skeelerpad waarin de 28 cliënten zich thuisvoelen. Diverse bewoners waren druk bezig in de tuin en er volgde een gesprekje met een begeleider en een van de cliënten. Vervolgens nam de delegatie met begeleider een kijkje in de woning van een jonge cliënt die enthousiast hierop reageerde. In gebarentaal werd een korte conversatie gevoerd waarna de begeleider in een aanpalende ruimte vertelde hoe deze cliënt binnenkwam met 3op1 begeleiding en nu met kleine stapjes gedurende een intensief en langdurend begeleidingstraject, met inzet van de orthopedagoog, vooruitgang heeft geboekt. De cliënt heeft nu nog ‘maar’ 1op1 begeleiding nodig en kent na een lange periode van opgelegde vrijheidsbeperkingen nu meer vrijheid. Daarop volgde een bezoek aan de woon- en leefruimte Magnolia waar uit de doeken werd gedaan hoe je met slimme inrichting van de ruimte -ontwikkeld met de orthopedagoog- de mensen op hun gemak kunt stellen. Voorafgaand aan het slotgesprek vertelde een van de cliënten met veel passie wat voor hem het verschil was met eerder verblijf in een ggz-instelling. Het bezoek aan Amerpoort heeft bij allen een diepe indruk achtergelaten, VWS vond het werkbezoek zeer inspirerend.