Wees voorzichtig met uitbreiden euthanasiemogelijkheden bij kinderen

28-1-2016

Voor vele experts, ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen was het afgelopen vrijdag 22 januari duidelijk. Zij adviseerden de Tweede Kamerleden tijdens een rondetafelgesprek in ruime meerderheid om voorzichtig te zijn met een verruiming van de wettelijke mogelijkheden tot levensbeëindiging bij ernstig zieke kinderen onder 12 jaar. Waarbij het van belang werd geacht om onderscheid te maken tussen euthanasie, dat wil zeggen levensbeëindiging op verzoek van het kind zelf, en levensbeëindiging zonder verzoek van het kind zelf.

Ook was er consensus dat er meer onderzoek nodig is, onder andere naar de vraag wanneer een kind ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en hoe vastgesteld kan worden dat een kind wilsbekwaam is om een euthanasieverzoek te doen. Toch zouden we niet moeten wachten op de resultaten van jarenlang onderzoek; er zou nu al recht gedaan moeten worden aan individuele en dus ook bijzondere gevallen. Genoemd werd dat de huidige wetgeving artsen op dit moment al de mogelijkheid biedt om een beroep te doen op de overmacht-bepaling van art. 40 in het Wetboek van Strafrecht ('conflict van plichten'). Artsen doen dit tot op heden niet omdat zij bang zijn alsnog veroordeeld te zullen worden. Daarom, zo benadrukten verschillende deelnemers, is het belangrijk dat er jurisprudentie wordt opgebouwd en dat artsen ondersteuning krijgen door middel van een protocol of richtlijn. Ook de meerwaarde en het belang van goede palliatieve zorg in de laatste levensfase werd benadrukt.

De NVO had orthopedagoog Mirjam de Vos (verbonden aan het Emma Kinderziekenhuis AMC) gevraagd om deel te nemen aan dit rondetafelgesprek en een position paper aan te leveren.
In 2001 publiceerde Mirjam Bijzondere zorg voor bijzondere kinderen, over de begeleiding van ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis. In 2015 promoveerde zij op een onderzoek waarin ze onder meer keek naar de medische en ethische dilemma’s rond het afzien van (verdere) medische behandeling bij kinderen. Haar proefschrift Sharing the burden of deciding en het NRC-artikel De beademing stoppen, van je eigen kind zijn beide online te bekijken. Mede naar aanleiding van de inzichten en discussies tijdens het rondetafelgesprek is zij bezig vervolgonderzoek op te zetten, in samenspraak met de NVO.
 


Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Tim de Kroon (Public Affairs medewerker) via t.dekroon@nvo.nl.