Week tegen Kindermishandeling in Tweede Kamer

23-11-2017

De parlementariërs Joël Voordewind (ChristenUnie) en Nine Kooiman (SP) organiseerden afgelopen dinsdag 21 november een bijeenkomst voor de leden van de commissies VWS en Veiligheid en Justitie die geheel in het teken stond van de Week tegen Kindermishandeling. De Kamerleden hadden hiertoe de organisatoren van de ’21 minuten’ sessies en de Kinderombudsvrouw uitgenodigd. Ted Kloosterboer van Stichting Praat is ervaringsdeskundige en vertelde haar eigen geschiedenis. Thuis moet een veilige plek zijn, in haar geval was daar geen sprake van en kende zij een zeer onveilige jeugd. School herkende haar signalen niet en een oom en tante waren een van de weinige lichtpuntjes in haar jeugdverhaal.

Vervolgens gingen onder leiding van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer de aanwezige Kamerleden het gesprek aan. Stuk voor stuk waren ze zeer onder de indruk.  Joël Voordewind pleitte er voor om alles op alles te zetten om het gebruik van de meldcode nog laagdrempeliger te maken. Sharon Dijksma (PvdA) vroeg aan Ted Kloosterboer wat er volgens haar nodig was om het hoge aantal slachtoffers -119.000- per jaar- omlaag  te krijgen. De ervaringsdeskundige drong aan op veel meer samenwerken tussen huisarts, school, OKC, sportverenigingen, etc.  Een tweede tip was veel meer aandacht in opleidingen. En tenslotte: mensen moeten niet steeds zuchten dat het zo moeilijk is, dat helpt niet, ze moeten er gewoon over praten.

Mede-organisator Nine Kooijman wees er op dat voor samenwerking professionals ook voldoende tijd moeten krijgen en dat gemeenten hiervoor de voorwaarden moeten scheppen. En vervolgens ontstond er een discussie over ‘wie pakt de regie’.  In het laatste deel van de bijeenkomst gaf Naomi Dessauer een indruk van de 12 provinciale 21 minuten bijeenkomsten die maandag direct na de kick-off in alle provincies waren georganiseerd. Met als motto ‘Neem 21 minuten de tijd’ om dit verhaal aan te horen zijn in alle provincies bijeenkomsten geweest met verhalen van ervaringsdeskundigen, zoals die van Ted Kloosterboer die mede-initiatiefnemer van deze actie is. Misschien wel het belangrijkste gewenste effect: professionals die kinderen en ouders weer als mens durven aan te spreken. Tweede Kamerleden en alle aanwezigen ontvingen vervolgens een exemplaar van de poster ‘21 bespreektips’ voor een gesprek met collega’s over kindermishandeling.

>>meer informatie Week tegen kindermishandeling