Webinar 'Van Contract tot Controle' jeugdhulp en Wmo

25-8-2016

Op donderdag 8 september organiseert het programma i-Sociaal Domein een webinar over contractafspraken tussen gemeenten en aanbieders over de uitvoering van Wmo en jeugdhulp en de financiële controle achteraf. Het webinar behandelt standaardartikelen voor contracten en drie uitvoeringsvarianten (inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht). Dit in vervolg op de negen regiobijeenkomsten die het programma i-Sociaal Domein in juni en juli 2016 organiseerde. Een belangrijk onderdeel van de afspraken betreft de financiële controle. Hoe leggen gemeenten en zorgaanbieders in contracten vast op welke manier zij de uitvoering van de zorg gaan controleren op rechtmatigheid? Welke hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar? Experts en accountmanagers van het programma i-Sociaal Domein hebben de beste tips verzameld uit de negen regiobijeenkomsten om u op de hoogte te brengen. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van dit webinar. Meer informatie over onder meer het tijdstip en wijze van aanmelden vindt u via de link naar de website van het programma i-Sociaal Domein.