Wachtlijsten snel terug dringen, intentie tot uitbreiding regiebehandelaren, maar geen boter bij de vis

4-7-2018

Donderdag 4 juli jl. maakte Staatssecretaris Blokhuis het onderhandelingsakkoord GGZ bekend. Namens de NVO nam P3NL deel aan de onderhandelingen. Als lid van P3NL kan het bestuur van de NVO nog tot 9 juli reageren op het akkoord. Vooruitlopend daarop onderschrijft de NVO de doelstellingen van dit akkoord. Het project om tot een nieuwe beroepenstructuur te komen, uitgaand van de zorgvraag van de cliënt en diens omgeving, heeft in dit akkoord een plek gekregen. Dat is winst.

Tegelijk waarschuwt de NVO ervoor dat daarmee niet de suggestie mag ontstaan dat dit beroepengebouw uitsluitend de ggz betreft; het gaat om de zorgvraag in in ieder geval de domeinen ggz, jeugdhulp en langdurige zorg. Terugdringen van de wachtlijsten is terecht een cruciaal actiepunt in het akkoord. Cliënten moeten snel de juiste zorg krijgen. Tegen dat licht spreekt het akkoord op meerdere plekken van een tekort aan regiebehandelaren en maatregelen om tot uitbreiding te komen.

Zorgwekkend vindt de NVO dat niet één van die maatregelen daarin concreet op korte termijn voorziet. 

Downloads: Kamerbrief over onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg