Vrijgevestigden in startblokken voor aanlevering ROM-gegevens

15-9-2016

Vanaf 1 oktober 2016 mogen vrijgevestigde zorgaanbieders ROM-gegevens aan het SGB aanleveren. Zo kunnen zij alvast ervaring opdoen voordat de aanlevering vanaf 1 januari 2017 verplicht wordt. Inmiddels hebben ruim 1800 zorgaanbieders zich geregistreerd bij de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR).

Daarnaast volgden ruim 300 mensen het ROM-webinar voor vrijgevestigden dat de SVR donderdag 8 september uitzond. Heeft u het webinar gemist?  Kijk het hier terug.

Inhoudelijke informatie over ROMmen kunt u teruglezen in het themadossier. Technische informatie vindt u op de site of bij de helpdesk van SVR.

ROM aanleveren verplicht vanaf 1 januari 2017
De grote belangstelling voor SVR hangt samen met het Kwaliteitsstatuut en de lopende afspraken binnen de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie. Vrijgevestigden moeten vanaf 1 januari 2017 digitaal ROM-vragenlijsten afnemen en toepassen in hun behandelingen en gegevens aanleveren aan SBG voor een landelijke benchmark. Voor instellingen bestaat deze verplichting al langer.

Waarom ROM?
Branche- en koepelverenigingen van zorgaanbieders, VWS en zorgverzekeraars zien ROM als het belangrijkste instrument om effecten van behandeling te meten en de kwaliteit in de ggz te verbeteren. De landelijke benchmark geeft zorgaanbieders veel spiegelinformatie waarmee zij hun praktijkvoering verder kunnen verbeteren.

Veilig, kosteloos en gemakkelijk via SVR
De NVO heeft samen met onder andere het NIP, LVVP en NVVP gezorgd voor een infrastructuur waarmee deze gegevens veilig en met behoud van privacy voor de cliënt kan worden verstuurd zonder kosten voor de zorgaanbieder. Daarvoor hebben zij gezamenlijk de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) opgericht die als contractpartner tussen de vrijgevestigde zorgaanbieder en SBG optreedt. De zorgaanbieders wordt hiermee veel werk uit handen genomen. Door de aansluitvoorwaarden te accepteren en gebruik te maken van het portaal voldoen zij aan de voorwaarden van ROM aanlevering. De SVR staat in voor de veiligheid van de verzending.