Voorzitter Jim Bijlstra verlaat NVO

1-11-2019
Afbeelding: Campagne still video Jim Bijlstra

Vorige week liet Jim Bijlstra het bestuur van de NVO weten dat hij, na deze rol ruim vijf jaar met verve te hebben vervuld, met ingang van 1 januari a.s. het voorzitterschap van de NVO neerlegt.

Aanleiding is dat hij vanwege o.a. nieuwe en veeleisende werkzaamheden, het voorzitterschap van de NVO niet meer dié tijd en aandacht kan geven die hij zelf wenselijk vindt.


Het bestuur betreurt het besluit van Jim zeer, maar respecteert het uiteraard ook. Met het vertrek van Jim verliest de NVO een bestuurlijk ervaren, verbindende, integere en betrokken voorzitter. De NVO zal op passende wijze afscheid nemen van Jim. Aan de ledenraad van december zal het bestuur een voorstel voor het profiel en de werving- en selectieprocedure voor de nieuwe voorzitter voorleggen.