Voortgang traject ‘OG in de BIG’: opname OG in structuur FGzPt

12-11-2015

Het bestuur van de NVO en van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten) stuurden deze week een brief naar het ministerie van VWS om minister Schippers te informeren over afspraken die gemaakt zijn over de mogelijke inbedding van de opleiding tot orthopedagoog-generalist (OG) in de FGzPt. De FGzPt heeft een regelgevende en toezichthoudende taak voor de vier BIG-opleidingen: gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De NVO en de FGzPt geven in de brief aan dat zij de nodige voorbereidingen zullen treffen om de OG op te nemen in de structuur van de FGzPt, zodra de opname van de OG, als eigenstandig artikel-3 beroep in de Wet BIG, een feit zal zijn. Naar verwachting zal het wetsvoorstel begin 2017 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dat wetsvoorstel kan dus desgewenst verwijzen naar inbedding van de opleiding OG in de structuur van de FGzPt.

Klik hier om de brief van de NVO en FGzPt te lezen.