Voortgang OG in de BIG

25-5-2018

Hoe staat het met de voortgang OG in de BIG? Regelmatig vragen leden ons naar het tijdspad. Deze  week hoorden wij van VWS dat het ministerie nog volop bezig is met het verwerken van de internetconsultatie over het wetsvoorstel dat o.a. de orthopedagoog-generalist opneemt in de Wet BIG.

Streven is dat het  begin juli wordt aangeboden aan de Raad van State. Die heeft dan twaalf weken de tijd om zijn oordeel te vellen. De Raad heeft die twaalf weken niet altijd nodig, maar de verwachting is dat dit nu, in verband met de vakantieperiode, wel het geval zal zijn. Dat betekent dat het op zijn vroegst pas eind 2018 zal worden aangeboden aan de Tweede kamer. Blij worden we niet van deze vertraging. Inhoudelijk is er geen aanleiding tot zorg, maar de planning is hiermee opnieuw opgeschoven De NVO  heeft helaas niets in handen om meer snelheid te bevorderen.