“Volhouden en vertrouwen in je kwaliteit als orthopedagoog” Hoe doe je dat?

10-5-2019

Zorgorganisaties hebben mensen in dienst met veel potentieel. Dan is het mooi als al deze professionals hun werk goed kunnen doen. Waardering voor wat een orthopedagoog-generalist kan, is belangrijk: het zorgt ervoor dat wachtlijsten afnemen, meer mensen worden behandeld, en er volle aandacht is voor kinderen, jongeren en ouders. Maar hoe krijg je die meerwaarde tussen de oren van je organisatie of bij een opdrachtgever als een gemeente? In de GGZ, maar ook in andere domeinen lopen veel orthopedagogen daar tegenaan.

Orthopedagoog-generalist Nienke de Ruiter laat in een interview voor Ikkanhet zien hoe zij dat aanpakte. En hoe zij daarbij ondersteund werd vanuit de NVO.

De orthopedagoog(-generalist) heeft zowel in de individuele gezondheidszorg als bij de aansturing van teamprocessen toegevoegde waarde, naast de disciplines van psychologen en psychiaters. In het interview op Ikkanhet formuleert een collega psychiater van Nienke de toegevoegde waarde van de OG heel mooi: “… De hybride van opvoedkundige- en geneeskundige zorg in de ggz is voor de zwaarste patiëntencategorie een must. Orthopedagogen leveren een essentiële bijdrage in de diagnostiek en aanpak van oppositioneel-opstandig gedrag dat al jaren een obstakel in de behandelrelatie vormt.”

Na vijf jaar in de volwassenen GGZ gewerkt te hebben, maakte Nienke de overstap naar de jeugd-ggz. Op Ikkanhet zegt Nienke: “Opvallend was dat er allemaal vacatures voor GZ-psychologen zijn. Collega’s doen hun werk goed, maar ik ben geen psycholoog maar orthopedagoog! En ik niet alleen, tien van de dertien collega’s hier zijn orthopedagoog van beroep, maar ze zijn allemaal aangenomen op een functie als psycholoog. Want zo zat de systematiek van de organisatie in elkaar.”

Nienke wilde zich hier niet bij neerleggen en benaderde de NVO om hulp om het gesprek in de organisatie aan te gaan over de rol van de orthopedagoog als regiebehandelaar. De NVO krijgt vaker dit soort vragen van orthopedagogen(-generalist) in verschillende werkdomeinen. De NVO kan hierbij ondersteunen door:


Met deze informatie ging Nienke het gesprek aan met haar manager en directeur over meer bekendheid over het beroep OG en gelijkheid en vertrouwen in de kwaliteiten van de OG’er. Nienke wordt vervolgens in haar organisatie aangemerkt als regiebehandelaar. Als vervolg daarop is Nienke bezig geweest met het opstellen van functieprofielen voor basis-orthopedagogen en OG’ers en gelijkheid in opleidingsbudget. Volgende punt op de agenda is het gesprek over de start van OG-opleidingen binnen de organisatie.

Nienke: “Je komt tegenwoordig steeds meer orthopedagogen tegen. Ze komen uit de kast! Er zijn best veel professionals die eigenlijk de OG-opleiding hadden willen doen, maar voor GZ hebben gekozen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Gelukkig is er nu weer keuzevrijheid om te doen waar ik in geloof.”

Loopt u binnen uw organisatie of in contact met gemeenten tegen soortgelijke vraagstukken aan? Deel ze en wij helpen u als NVO graag om ook het gesprek aan te gaan. Dit kan via Marlijn Snoeij (m.snoeij@nvo.nl).