Verslag Arbeidsmarkt jeugdzorg

12-9-2019

In opdracht van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid zijn door het FCB en de Design Innovation Group drie regionale werksessies het afgelopen voorjaar georganiseerd en in juni 2019 kwam hier een rapport over uit. 

Aanleiding was een eerder onderzoek, namelijk het rapport ‘Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’ (Prismant eind 2018) waarin werd geconstateerd dat er urgente opgaven liggen op het vlak van  werkklimaat; goed werkgeverschap en vakmanschap.

Daarom werden in april en mei drie werksessies georganiseerd met een een brede vertegenwoordiging uit het jeugdveld (jeugdprofessionals, werkgevers in de jeugdzorg, beroepsverenigingen, gemeenten,brancheorganisaties en vakbonden). Ook de NVO deed hieraan mee. Er werd gezocht naar ideeën, hefbomen en oplossingsrichtingen voor de dagelijkse werkpraktijk.

In het artikel ‘Ruimte krijgen nemen én ervaren’ in De Pedagoog nr 3 van 2019 wordt onder meer naar dit rapport verwezen.

Het rapport Verslag Arbeidsmarkt jeugdzorg is hier te downloaden.