Verplichting CBS aanlevering Outcome gegevens

29-6-2018

Vanaf 1 juli zijn NVO-leden werkzaam als jeugdhulp-aanbieder verplicht om bij hun reguliere halfjaarlijkse CBS Beleidsinformatie-aanlevering ook informatie aan te leveren over ‘Outcome’.
Samen met andere partijen heeft de NVO er succesvol voor gepleit (om redenen van administratieve lasten en om privacy-redenen) om deze verplichting niet te doen gelden voor solistisch werkende jeugdhulpverleners.

Inmiddels is er door de minister een AMVB (Algemene Maatregel van Bestuur) opgesteld (gepubliceerd op 15 juni in de Staatscourant) welke aanbieders verplicht om deze landelijke set van outcome-indicatoren via de CBS- route aan te leveren. Verplicht voor zover zij hier afspraken over hebben gemaakt met gemeenten. Deze verplichting geldt niet voor solistisch werkende jeugdhulpverleners. In de toelichting bij deze AMVB is ook opgenomen dat de outcome-indicatoren geen harde kwaliteitsindicatoren zijn en als zodanig ook niet door gemeenten zo gebruikt moeten worden.

Zie voor meer informatie: Beleidsinformatie ter ondersteuning van het jeugdbeleid (Rijksoverheid.nl).