Vereenvoudiging verwijzingen volwassen GGZ

31-3-2017

Vanaf 1 april 2017 gelden nieuwe afspraken voor de verwijzing naar de geneeskundige ggz. Deze afspraken gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de volwassen GGZ en bij de overgang van 18-/18+.

In deze flyer vindt u een korte samenvatting van de nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Dit hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar afgesproken. Daarbij was het ministerie van VWS betrokken. De afspraken moeten administratieve lasten verlagen, en tijd en geld besparen.

In de flyer wordt ook gerefereerd aan afspraken bij de overgang van 18-/18+ betreffende de behandeling door een NVO orthopedagoog generalist of Kinder- en jeugdpsycholoog.